Ürünler

Rotorlu Ot Toplama Makinası

Türkay rotorlu tip ot toplama makinası, hasat edilmiş yem bitkilerini belli aralıklarla dizilmiş namlu haline getirilerek ot toplama römorku ya da balya makinası ile toplama ve balyalama işlemlerini kolaylaştıran, düşük güç gereksinimi ile yüksek manevra ve iş yeteneğine sahip İDEAL MAKİNA’ dır. Taş, toprak ve benzeri cisimler otun arasında kalmadan temiz anız bırakarak kaliteli toplama yapar. Makinanın toplama ünitesini oluşturan tırmık kolları, demonte edilerek ana çatı üzerindeki taşıma yuvalarına takılır; böylece makinanın toplam boyu güvenli taşıma için uygun halde katlanarak minimize edilmiş olur.