Ürünler

Yaylı Kültivatör Döner Tırmık Kombinasyonu

Türkaysan, tohum yatağı hazırlanmasındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yaylı kültivatör döner tırmık kombinasyonu aletini geliştirmiştir. Bu yeni alet ile hassas olarak istenilen iş derinliği elde edilir. Toprağın korunması sağlanır ve erozyon önlenir. Rutubetin muhafaza edilmesini ve toprağın su alma kapasitesi yükseltir. Yabani ot savaşına karşı çok etkilidir. Tohumun çimlenmesi ve filizlenmesi içi toprakta ideal ortam oluşturulur.

Yassı kesitli yaylı ayaklar ısıl işlemden geçmiş, özel yaylık çeliklerde yapılmıştır. Bu sayede çalışma koşullarında titreşim özelliklerine sahiptir.