Ürünler

Spiral Yaylı Kültivatör

Türkaysan Spiral yaylı kültüvatör, Toprağı devirmeden kabartır. Anız ve bitki artıklarını, gübreyi en uygun şekilde toprağa karıştırır. Ayrıca bunlar, kısmen toprak yüzeyinde kaldıklarından su ve rüzgar erozyonuna karşı iyi bir koruyucu örtü sağlamaktadır.

Çift helis sarımlı kare kesitli yaylı ayaklar toprakta titreştiğinden hızlı ve arzulanan bir tohum yatağı hazırlanmasına hizmet eder.

Çatının yüksek olması ve ayaklar arasındaki açıklığın büyük olması nedeniyle anız işlemede tıkanma görülmez. Anız işlemede veya ilkbaharda toprağın kabartılmasında dar uç demirli veya kazayağı şeklindeki uç demirleri, ağır ve otlanmış toprak koşullarında başarı ile kullanılabilir.

İsteğe bağlı iki veya üç sıralı olarak üretilen kültivatörlerdeki iş derinliği 25-40 cm arasında değişmektedir.

Üç askı sistemi kayıcılı iki sıralı ve dar kültivatörler ile bağların, narenciye bahçelerinin ve zeytinlik alanların her bölgesinin eksiksiz olarak işlenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca siparişte belirtildiği takdirde alete merdane grubu ve istinat tekeri  de ilave edebilmektedir.