Ürünler

Süper Dipkazan

Türkaysan, toprak işleme aletlerindeki bilgi birikimi yeni ve modern bir alet olan süper dipkazan ile Türk çiftçisinin hizmetine sunmaktadır. Bu alet taban taşı oluşmuş tarladaki katmanlara 1 metre derinliğine kadar nüfuz ederek patlamaktadır. Bu sayede toprak derinliklerindeki minerallerin yüzeye doğru yayılmaması ve zemin suyunun filtre edilmesi sağlanır. Patlama ayaklarıının dizayn ve kalitesi Türkaysan garantisi ile üretilmektedir. Traktör gücüne uygun olarak 3, 5 ve 7 ayaklı olarak üretilebilmektedir.