Ürünler

Çizel

Toprağı devirmeden kabarttığından, organik metaryelin ayrışması çok daha yavaş seyretmekte, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Anız ve bitki artıkları yüzeyde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşmaktadır. Sağlam ve derin kök geliştiren yabancı otlara karşı çok etkili olmaktadır. Kalite kapasite açısından diğer aletlerin yetersiz kaldığı ağır topraklarda başarı ile kullanılabilmektedir. Çizel, sürme derinliğinde toprağı kabartırken, anız tarla yüzeyinde kaldığından, su ve rüzgar erezyonuna karşı iyi bir koruyucu etki sağlamaktadır. Toprak ıslak ve rutubetli ise, bu aletin kullanılmasından kaçınılmalıdır.