Ürünler

Çift Diskli Gübre Dağıtma Makinası

Türkay, Çift diskli gübre serpme makinası, savurucu diskleri ve kanatları vasıtası ile gübreyi en uygun mesafeye dengeli ve düzgün olarak atabilen; böylelikle kullanılan gübre miktarından üst düzeyde faydalanabilmeyi sağlayan ideal bir makinadır. Mineral ve toz gübrenin koyulduğu yüksek kapasiteli depo, alt tarafında bulunan kapakların açıklığı ayar kolu ile değiştirilerek gübre normu ayarlanır. Çift diskli olması nedeni ile gübrenin tarla üzerindeki dağılımı daha iyidir. Gübre fırlatma mesafesinin uzun olması nedeni ile zamandan, dağılım düzgünlüğünün iyi olması nedeniyle de kullanılacak gübreden tasarruf sağlanır.