Ürünler

Diskli Çayır Biçme Makinası

Türkay Diskli çayır biçme makinası, disklerin dönme esnasında oluşturduğu hava akımı etkisi ile özellikle fiğ, ak üçgül, gazal boynuzu gibi yatık büyüyen yem bitkileri için ve her türlü çayır, mera ve yem bitkileri ile yabani otları biçmek için en İDEAL MAKİNA tipidir.

Hareketini traktör kuyruk milinden alır ve traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanır. Seri olarak 4’lü kayış mekanizması ile hareket iletilir. 4-5-6 diskli olarak üretilmektedir. Sert ve büyük cisimleri (ağaç, taş vb.) çarpma esnasında oluşabilecek zararı engellemek amacıyla güvenlik mekanizması bulunmaktadır.

Makina bu tür bir cisme çarptığı zaman geriye doğru hareket ederek zararı minimuma indirir. Diskli çayır biçme hidrolik olarak yukarıya kaldırılabilmektedir. Böylece makina yol pozisyonunda traktörün arkasında kalır. Makina eğimli arazilerde hidrolik piston aracılığıyla eğime uygun hale getirilerek biçme yapılabilmektedir. Makina arkasına takılan yönlendirici ile biçilen otların istenilen genişlikte toplanması sağlanır. Tek düze anız bırakarak; yüksek kesim kalitesiyle biçtiği otları yayılı olarak bıraktığı için bitki besin değerleri korunarak yüksek hızda kuruma gerçekleşir. Tesviyeli arazide ; oldukça alçaktan ve kaliteli kesim yapabilmeyi sağlar.